Bioestetic

Projekt:

folder INNO-TDS


Cele marketingowe:

  • Zapoznanie polskiego odbiorcy z ofertą firmy BIOESTETIC
  • podtrzymanie wizerunku znanej światowej marki

Cele biznesowe:


Zakorzenienie marki INOO-TDS na polskim rynku
pozyskanie nowych odbiorców


Należąca do BIOESTETIC marka INNO-TDS już od wielu lat cieszy się renomą na  świecie, niedawno zaś wkroczyła na rynek polski. Naszym zadaniem było opracowanie polskiej wersji folderu reklamowego. Marka jest dobrze rozpoznawalna, więc dla zachowania spójności wizerunku, folder został utrzymany w tej samej stylistyce.